طراحی داخلی مدرسه


به عنوان یک پروژه‌ی غیرانتفاعی مهم، هدف از ساخت این مدرسه، تنها کمک به پیشروی منطقه‌ی شهری و تقسیم جمعیت از بخش قدیمی شهر به بخش جدید آن نبود، بلکه ترویج و توسعه‌ی حومه پاک شهر نیز در آن نقش اساسی ایفا کرده است. با هدف پر کردن شکاف آموزشی بین مرکز شهر و حومه‌ی آن، این مدرسه در نظر داشت امکانات آموزشی با کیفیت بالایی را برای ساکنان اطراف شهر فراهم کند. بنابراین محتوای آموزشی می‌بایست با متد روز برابری کند.

برای نیل به این هدف باید محیط باز و پایدارتری فراهم می‌شد. در اکتبر ۲۰۱۵، دبیرستان هویلونگان پس از پنج سال طراحی، واقع در شهر هویلونگان منطقه‌ی چانگ پینگ، بعد از جاده‌ی کمربندی شمال پکن، پلاک ۱۶۱ ساخته شد. زمین این مدرسه واقع در یک منطقه‌ی مسکونی مناسب، احاطه‌شده با ساختمان‌های بلند می‌باشد. که این مکان را شبیه به یک جزیره‌ی جدا افتاده کرده است. با توجه به این موضوع فضای مدرسه باید به اندازه‌ی کافی جذاب باشد تا بتوان با فشار ناشی از محیط پر تراکم مقابله کرده و همچنین به تناسب باز باشد تا محدودیت تک منظوره‌ای حومه‌ی شهر را بشکند.

فضای عمومی این محل با فضای عمومی نظیر ۴۰۰ متر زمین بازی در غرب به همراه ساختمان آموزشی در شرق محدود می‌شود. نمونه‌ی اولیه این فضا از یک حیاط سنتی محصور استخراج شده که در آن می‌توان درون‌گرایی قدرتمندی را در ارتباط با فضای بیرون شهر و به‌صورت همزمان با فضای درونی تعامل احساس کرد. نقشه کلی محوطه‌ی بیرونی با قسمت‌های مختلفی چون تئاتر در فضای باز، باغات سبز، سکوهای بزرگ با راهروهای مشترک ترکیب شده است. وجود این عناصر در کنار هم فضای پویایی را در این مدرسه تشکیل می‌دهد. این موضوع نه تنها سطح فضای آموزشی را بالا می‌برد، بلکه موجب تشویق تعاملات چند حسی در میان فعالیت‌های مختلف، بین مردم و محیط زیست است. محوطه‌ی بیرونی محوطه‌ی بیرونی راهروی داخل اصول اساسی عملکرد این سازمان ایجاد ترتیبی برای انجام فعالیت‌های عمومی در محوطه حیاط است.